مثالی از پیکربندی با float

استفاده از float برای انجام دادن همه ی پیکربندی خیلی رایج است. در اینجا ما همان مثال قبلی را که با position ساخته بودیم را آورده ایم، اما این بار با float آن را ساخته ایم.

nav {
  float: left;
  width: 200px;
}
section {
  margin-left: 200px;
}
<div class="clearfix">
<section>

این مثال هم مانند قبلی کار می‌کند. دقت کنید که ما یک clearfix را در container قرار داده ایم. در این مثال نیازی نیست، اما اگر nav از عنصر غیر شناور دراز تر بود ضروری بود.

</section>
<section>

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد/عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد/ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد/چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد/این تطاول که کشید از غم هجران بلبل/تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد/گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر/مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد/ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی/مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد/ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید/از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد/گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت/که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد/مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود/چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد/حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود/قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

</section>
  • Creative Commons License