بدون پیکربندی

اگر شما یک ستون خیلی پهن از محتوا می‌خواهید، آنگاه ایرادی ندارد که از هیچ پیکربندی خاصی استفاده نکنید. اما اگر کاربر صفحه نمایشی بسیار پهن داشته باشد، آنگاه برایش خیلی دشوار خواهد بود که پس از خواندن یک خط طولانی و دراز چشمش را به عقب برگرداند تا ابتدای خط بعدی را پیدا کند. برای این که منظور من را بهتر بفهمید اندازه، پهنای پنجره‌ی مرورگر خود را تغییر اندازه بدهید!

قبل از اینکه به حل کردن این مشکل بپردازیم، بگذارید تا کمی بیشتر به صفت بسیار مهم display بپردازیم.

  • Creative Commons License